Už šiesty rok si môžete overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu v IT Fitness Teste. Test pozostáva zo šiestich sekcii, pričom každá je zameraná na inú oblasť vašich schopností a zručností. Získate tak celkom dobrý prehľad o vašich schopnostiach.


     Čo získam tým, že sa otestujem?
      • hodnotenie úrovne svojich vedomostí v teste, ktorý bol zostavený špičkovými odborníkmi v oblasti
        testovania IT zručností. Test je pomerne časovo i vedomostne náročný a testuje nielen vaše
        vedomosti ale i schopnosti uplatniť 
ich efektívne a prakticky.
      • certifikát, ktorý môžu priložiť k životopisu ako podklad o svojich IT znalostiach pre zamestnávateľa,
      • môžete sa porovnať so svojimi kolegami, či spolužiakmi,
      • zviditeľniť seba či svoju školu tým, že súťažíte o rôzne zaujímavé ceny.
• vykonanie testu si nevyžaduje inštaláciu žiadnych softvérov,
• testu sa môže zúčastniť len osoba, ktorá je registrovaná na portál. Na daný e-mail bude zároveň zaslaný certifikát s vyhodnotením vo formáte PDF. Registrácia trvá asi 5 minút.
• počas celej doby testovania je potrebné mať internetové pripojenie,
• niektoré z otázok si vyžadujú demonštrovať znalosti sociálnych sietí, vyhľadávačov, textových a tabuľkových procesorov,

Test v pohodlí domova alebo na škole
IT Fitness Test si môže urobiť každý Slovák na webovskej stránke www.itfitnesstest.sk.  Online test pre základné školy obsahuje 20 otázok a pre stredné/vysoké školy obsahuje 25 otázok z rôznych oblastí IT.
„Test nie je určený „itéčkárom“, ale širokej verejnosti. Môže si ho urobiť každý, kto si chce preveriť svoje IT schopnosti. Po ukončení získa certifikát s hodnotením, na aké percento v teste uspel. Zároveň dostane odporúčania, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť,“ dodáva Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska, ktorá organizuje testovanie na Slovensku. V minulosti sa do testovania zapojilo už viac ako 140 tisíc Slovákov. Priemerná hodnota úspešnosti dosiahla vlani úroveň 46%.

Dve verzie testu
Test obsahuje dve verzie. Jeden je pre základné školy a druhý sa sústredí na stredné a vysoké školy. Celé testovanie pozostáva z 20 (ZŠ), resp. 25 (SŠ/VŠ) otázok z týchto IT oblastí: Internet, bezpečnosť a počítačové systém, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje a komplexné úlohy.
Po úspešnom dokončení testu sa zobrazí váš percentuálny výsledok a slovné ohodnotenie. Zároveň získate na váš e-mail certifikát, ktorý môžete pripojiť k vášmu CV.
Úlohy testu boli rozdelené do piatich základných oblastí: Kancelársky balík, Internet, Bezpečnosť, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete a Komplexné úlohy.. Test je zameraný na zistenie úrovne
• základných i pokročilejších znalostí v oblasti IT,
• kompetencií v oblasti vytvárania a prezentovania informácie (kancelársky softvér, internet)
• praktických zručností pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií (zdroje, hľadanie a triedenie, komunikácia)

V nasledujúcej tabuľke je uvedené rozdelenie úrovní úspešnosti a príslušné komentáre k jednotlivým úrovniam.

Vyhodnotenie testu PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

Percentuálna

úspešnosť

Úroveň

Komentár

90-100%

Vysoko nadpriemerná úroveň znalosti a zručnosti v základoch IT znalostí

Pravdepodobne ste IT nadšenec, alebo patríte medzi veľmi zručných IT používateľov, ste veľmi presný a dôsledný. Ste vynikajúco pripravený na štúdium na strednej škole.

75-89%

Vysoká úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše základné znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na výbornej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi pracovať efektívne, chybu urobíte len občas v drobných detailoch. Ste výborne pripravený na štúdium na strednej škole.

60-74%

Nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše základné znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na nadpriemernej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi veľmi dobre pracovať. Sú oblasti, v ktorých máte priestor na zlepšenie. Ste dobre pripravený na štúdium na strednej škole.

45-59%

Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni, dokážete sa zorientovať a využívať IT pri práci, či zábave. Máte priestor na zlepšenie. Ste pripravený pokračovať v štúdiu na strednej škole.

20-44%

Nižšia až priemerná úroveň zaklatých IT znalostí a zručností

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti základov IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Máte niektoré zručnosti, ktoré využijete aj v bežnom živote a budete ich potrebovať v ďalšom štúdiu, musíte však na sebe ešte dosť pracovať.

0-19%

Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností

Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných znalostí IT. Pre lepšie zvládnutie štúdia na strednej škole a život v modernom svete plnom IT, Vám radíme sa v tejto oblasti ďalej intenzívne vzdelávať.

Vyhodnotenie testu pre STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY:

Percentuálna

úspešnosť

Úroveň

Komentár

90-100%

Vynikajúca úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

Pravdepodobne ste IT profesionál, alebo patríte medzi veľmi zručných IT používateľov.

75-89%

Vysoká úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na veľmi dobrej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi pracovať efektívne.

60-74%

Nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na nadpriemernej úrovni, dokážete sa zorientovať a využívať IT pri práci, či zábave. Nezaspite však na vavrínoch.

45-59%

Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni. Aby ste dokázali IT využívať efektívne, mali by ste sa tejto oblasti venovať viac.

20-44%

Nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti základov IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Ste na dobrej ceste, pre lepšiu orientáciu v IT (a tým aj v modernom svete) však musíte na sebe ešte popracovať.

0-19%

Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností

Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných znalostí IT. Pre potreby lepšej orientácie v modernom svete plnom IT Vám radíme sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.


Ochrana osobných údajov:
·  Respondent, ktorý sa zaregistroval, dáva súhlas k spracovaniu osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačne údaje účastníka testu. 
·  Osobne údaje poskytnuté pri registrácii budú využite výhradne pre účely realizácie testu. 
·  Cieľom testu je sebahodnotenie respondentov. 
·  Realizátori testovania sa zaväzujú k plnému rešpektovaniu zákonov o ochrane osobných údajov platných v rámci EÚ.