Toto Vyhlásenie nadobúda platnosť od 1.5.2019.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Snažíme sa preto plne rešpektovať platnú legislatívu v oblasti spracovávania osobných údajov.

Prečo zbierame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám pomáhajú:

  • Zjednodušovať Vaše prihlásenie sa na portál – máme uložené vaše prihlasovacie údaje z minulých rokov (ak ste sa nechali otestovať v minulosti) a tak si nemusíte stále vytvárať nový používateľský účet.
  • Kvalitnejšie vyhodnotiť test – čím viac štatistických údajov získame, tým lepšie vieme posúdiť reálne digitálne zručnosti a kompetencie na Slovensku. To nám zase pomáha zlepšovať školstvo, vzdelávanie a publicitu v oblastiach kde máme všeobecné znalostné nedostatky.
  • Lepšie a adresnejšie reagovať na Vaše žiadosti a sťažnosti. Uvedomujeme si, že stále máme čo zlepšovať. Chceme Vám poskytnúť lepšie služby a preto sa možno budeme potrebovať s Vami spojiť, ak nás o to požiadate.
  • Odmeniť Vás. V prípade, že budeme oceňovať najlepších, tak Vaše osobné údaje sú jedinou cestou ako Vás osloviť.

Ak sa rozhodnete s nami osobné údaje nezdieľať, tak nás to ovplyvní nasledovne:

  • Test môžete stále absolvovať. Údaje, ktoré uvediete v registrácii budú dostupné len počas realizácie testu a to len pre Vás. Je to nevyhnutná funkcionalita, aby sme vedeli vygenerovať certifikát počas doby testu. Po ukončení testovania a vyhodnotené testu budú údaje natrvalo odstránené.
  • Budúci rok si budete musieť pri IT fitness testovaní vytvoriť nový účet.
  • Diplom Vám stále príde na Váš email. Dávame však pozor, aby Váš diplom obsahoval len Vaše meno bez ďalších údajov, aby nedošlo k narušeniu Vášho súkromia.
  • Pri vyhodnocovaní testu budeme pracovať len s údajmi, ktoré nám poskytnete, bez akejkoľvek väzby na Vás ako osobu. Cieľom tohto testu je však získať relevantné údaje a preto potrebujeme štatistické údaje využívať pre analýzy, grafy a publicitu. Samozrejme tieto údaje sú všeobecného charakteru, bez väzby na konkrétne osoby.

Výsledky testovania zverejňujeme verejne (webové stránky, mediálne a tlačové správy a vyhlásenia, webové novinky, atď) avšak bez akejkoľvek väzby na Vašu osobu.

Každopádne si veľmi ceníme Váš záujem nechať sa otestovať. Nielenže získate spätnú väzbu ako ste na tom v oblasti základov IT, ale pomôžete aj šíriť osvetu v oblasti informačných technológií. Štatistické údaje, ak sú správne interpretované, nám pomáhajú zlepšiť vzdelávanie a legislatívu.

Osobné údaje neuchovávame na dlhšiu dobu ako je nevyhnutné. Kedykoľvek viete požiadať o informácie, ktoré o Vás máme, prípade odstránenie Vašich údajov – napíšte nám prosím žiadosť na adresu info@eskills.sk

Niekedy je potrebné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať. Ak sa takáto zmena udeje, tak dôjde k zmene dátumu na začiatku Vyhlásenia v hornej časti stránky.