Aktuálne otestovaných: 8438
Priemerná úspešnosť: 65%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 65% 818
Bratislavský 69% 2256
Košický 62% 1052
Nitriansky 62% 734
Prešovský 66% 935
Trnavský 67% 729
Trenčiansky 61% 201
Žilinský 62% 1713

Kategórie


I. Internet 79%
II. Bezpečnosť 61%
III. Komplexné úlohy 72%
IV. Kancelárske nástroje 43%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 70%

Pohlavie
Priemer mužov: 64%
Priemer žien: 66%
Závislosť počtu respondentov od ich veku