Aktuálne otestovaných: 4223
Priemerná úspešnosť: 66%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 64% 323
Bratislavský 69% 1170
Košický 65% 584
Nitriansky 63% 439
Prešovský 62% 415
Trnavský 67% 158
Trenčiansky 63% 114
Žilinský 65% 1020

Kategórie


I. Internet 80%
II. Bezpečnosť 61%
III. Komplexné úlohy 73%
IV. Kancelárske nástroje 44%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 71%

Pohlavie
Priemer mužov: 65%
Priemer žien: 67%
Závislosť počtu respondentov od ich veku