Aktuálne otestovaných: 13921
Priemerná úspešnosť: 62%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 55% 1663
Bratislavský 63% 3238
Košický 57% 1915
Nitriansky 63% 984
Prešovský 68% 2372
Trnavský 63% 1031
Trenčiansky 56% 849
Žilinský 62% 1868

Kategórie


I. Internet 75%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 64%
III. Komplexné úlohy 56%
IV. Kancelárske nástroje 58%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 54%

Pohlavie
Priemer mužov: 62%
Priemer žien: 61%
Závislosť počtu respondentov od ich veku