Aktuálne otestovaných: 7978
Priemerná úspešnosť: 63%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 60% 671
Bratislavský 63% 1907
Košický 58% 1215
Nitriansky 64% 610
Prešovský 68% 1305
Trnavský 64% 491
Trenčiansky 58% 449
Žilinský 62% 1328

Kategórie


I. Internet 75%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 65%
III. Komplexné úlohy 57%
IV. Kancelárske nástroje 60%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 55%

Pohlavie
Priemer mužov: 63%
Priemer žien: 62%
Závislosť počtu respondentov od ich veku