• dozviete sa ako sa orientujete vy a vaši študenti v IT zručnostiach v porovnaní s kolegami, školami
    a celým Slovenskom
  • zabojujete za svoj kraj vo veľkom testovaní národa
  • zviditeľníte seba a svoju školu
  • študenti získajú certifikát, s ktorým sa môžu pochváliť kamarátom, ale aj v životopise  
  • súťažíte o rôzne zaujímavé ceny
  • stavíme sa, že sa dozviete niečo nové v IT :)  


Celý test pre základné školy pozostáva z 20 otázok a pre stredné/vysoké školy z 25 otázok v 5 oblastiach:
• Internet
• bezpečnosť a počítačové systémy 
• kolaboratívne nástroje a sociálne siete 
• kancelárske nástroje, 
• komplexné úlohy. 
Niektoré z otázok si vyžadujú demonštrovať znalosti sociálnych sietí, vyhľadávačov, textových a tabuľkových procesorov.
Zaujímavé tipy a rady na tému IT bezpečnosti nájdeš na https://kry-sa.sk/.


Novinkou je možnosť zaradiť všetkých študentov do virtuálnej triedy. Získate tým informáciu o tom ako sú úspešní vaši študenti v jednotlivých kategóriách testovania. Navyše môže vaša trieda a vaša škola súťažiť o zaujímavé ceny. 

Ako zaradiť študenta do triedy?
• Prihláste sa na portál
• v Profile si nastavte pozíciu učiteľ a vyberte inštitúciu na ktorej učíte,
• následne si vyberte záložku Moje triedy a v pravom hornom rohu zvoľte možnosť Vytvoriť triedu
• zadajte Názov vašej triedy pod ktorou vás študenti jednoznačne spoznajú
• povedzte študentom aby si po registrácií v Profile nastavili vašu vzdelávaciu inštitúciu a vybrali z dostupného zoznamu vašu triedu.
• v záložke Moje triedy sa následne kliknutím na počet registrovaných študentov dostanete k výsledkom svojich študentov.


     Neváhajte a otestujte sa taktiež!
     1) Zaregistrujte sa 
     2) Vyplňte základné údaje
     3) Uistite sa, že máte stabilné pripojenie na internet
     4) Vyhraďte si cca 40 minút času
     5) Spustite test 
     Po skončení Vám zašleme na email certifikát s vyhodnotením, ktorý môžete veselo zdielať.

Vyhodnotenie testu PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

Percentuálna

úspešnosť

Úroveň

Komentár

95-100%

Vynikajúca úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše základné znalosti a zručností v oblasti IT sú na nadpriemernej úrovni, orientujete a vo svete IT a dokážete s nimi veľmi dobre pracovať. Pravdepodobne ste IT nadšenec a patríte medzi veľmi zručných používateľov IT. Ste vynikajúco pripravený na štúdium na strednej škole.

80-94%

Nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše základné znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na výbornej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi pracovať efektívne, chybu urobíte len občas v drobných detailoch. Ste výborne pripravený na štúdium na strednej škole.

50-79%

Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni, dokážete sa zorientovať a využívať IT pri práci, či zábave. Máte priestor na zlepšenie. Ste pripravený na štúdium na strednej škole.

20-49%

Nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Máte niektoré zručnosti, ktoré využijete aj v bežnom živote a budete ich potrebovať v ďalšom štúdiu, musíte však na sebe ešte dosť pracovať. Ste pripravený pokračovať v štúdiu na strednej škole.

0-19%

Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností

Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných znalostí a zručností v oblasti IT. Pre lepšie zvládnutie štúdia na strednej škole a život v modernom svete plnom IT, Vám radíme sa v tejto oblasti ďalej intenzívne vzdelávať.


Vyhodnotenie testu pre STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY:

Percentuálna

úspešnosť

Úroveň

Komentár

95-100%

Vynikajúca úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

Pravdepodobne ste IT profesionál, alebo patríte medzi veľmi zručných IT používateľov.

80-94%

Nadpriemerná úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na veľmi dobrej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi pracovať efektívne.

50-79%

Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni. Aby ste dokázali IT využívať efektívne, mali by ste sa tejto oblasti venovať viac.

20-49%

Nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Ste na dobrej ceste, pre lepšiu orientáciu v IT však musíte na sebe ešte popracovať.

0-19%

Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností

Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných IT znalostí a zručností. Pre potreby lepšej orientácie v modernom svete plnom IT Vám radíme sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.

Ochrana osobných údajov:

·  Respondent, ktorý sa zaregistroval, dáva súhlas k spracovaniu osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačne údaje účastníka testu. 

·  Osobne údaje poskytnuté pri registrácii budú využite výhradne pre účely realizácie testu. 

·  Cieľom testu je sebahodnotenie respondentov. 

·  Realizátori testovania sa zaväzujú k plnému rešpektovaniu zákonov o ochrane osobných údajov platných v rámci EÚ.