• dozvieš sa ako sa orientuješ v IT zručnostiach v porovnaní s ostatnými Slovákmi
   • zabojuješ za svoj kraj vo veľkom testovaní národa
   • získaš certifikát s ktorým sa môžeš pochváliť známym, ale aj v životopise  
   • obohatíš svoje CV 
   • stavíme sa, že sa dozvieš niečo nové v IT :)

Celý test pre základné školy pozostáva z 20 otázok a pre stredné/vysoké školy z 25 otázok v 5 oblastiach:
• Internet
• bezpečnosť a počítačové systémy 
• kolaboratívne nástroje a sociálne siete 
• kancelárske nástroje, 
• komplexné úlohy.
Zaujímavé tipy a rady na tému IT bezpečnosti nájdeš na https://kry-sa.sk/.

   1) Zaregistruj sa 
   2) Vyplň základné údaje
   3) Uisti sa, že máš stabilné pripojenie na internet
   4) Vyhraď si cca 40 minút času
   5) Spusti test 
   Po skončení ti zašleme na email certifikát s vyhodnotením, ktorý môžeš veselo zdielať.


Vyhodnotenie testu pre vyššie stupne škôl a ŠIROKÚ VEREJNOSŤ:

Percentuálna

úspešnosť

Úroveň

Komentár

95-100%

Vynikajúca úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

Pravdepodobne ste IT profesionál, alebo patríte medzi veľmi zručných IT používateľov.

80-94%

Nadpriemerná úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na veľmi dobrej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážte s nimi pracovať efektívne.

50-79%

Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni. Aby ste dokázali IT využívať efektívne, mali by ste sa tejto oblasti venovať viac.

20-49%

Nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti základov IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Ste na dobrej ceste, pre lepšiu orientáciu v IT však musíte na sebe ešte popracovať.

0-19%

Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností

Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných znalostí IT. Pre potreby lepšej orientácie v modernom svete plnom IT Vám radíme sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.

Ochrana osobných údajov:

·  Respondent, ktorý sa zaregistroval, dáva súhlas k spracovaniu osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačne údaje účastníka testu. 

·  Osobne údaje poskytnuté pri registrácii budú využite výhradne pre účely realizácie testu. 

·  Cieľom testu je sebahodnotenie respondentov. 

·  Realizátori testovania sa zaväzujú k plnému rešpektovaniu zákonov o ochrane osobných údajov platných v rámci EÚ.