Som učitel'

Prečo je IT Fitness Test dôležitý

Oblasť IT sa vyvíja veľmi rýchlo a udržať krok so stále sa meniacimi a novými digitálnymi technológiami je náročné. Nepribúdajú len nové služby, ale i množstvo informácií, a niekedy je náročné správne ich vyhodnotiť.

Neustále sme atakovaní dezinformáciami, hoaxami a falošnými správami, internetová šikana detí je veľmi vážnym problémom.

IT Fitness Test adresuje všetky tieto výzvy a je skvelým nástrojom na vzdelávanie v oblasti IT a pohybu po internete. Je to najväčší test zameraný na internetové, IT a digitálne zručnosti a kompetencie, tvorí ho skúsený tím expertov z Technickej univerzity v Košiciach a skúsení pedagógovia zo stredných škôl.

Testuje nielen vaše IT vedomosti, ale aj zručnosti, schopnosť riešenia problémov pomocou IT nástrojov a zároveň vás naučí, ako odlíšiť pravdu od lži na internete či identifikovať hoaxy, podvodné e-maily a falošné správy.

learn-1996845_1920.jpg

Prečo by sa mali testovať aj moji žiaci/študenti

Internet je priestorom, kde deti a mládež trávia veľa času. Je pre nich zdrojom zábavy, poznatkov či spojenia s kamarátmi. No nie vždy sa v ňom vedia orientovať, správne rozpoznať hodnotu dát a dôveryhodnosť zdroja, alebo reagovať na nové kybernetické hrozby.

Test jedinečným spôsobom overí ich zručnosti , preverí aj ich trpezlivosť a vytrvalosť pri riešení zložitých problémov. Časť úloh je venovaná práci s online videochatmi a kancelárskymi nástrojmi, ktoré sú v súčasnosti nevyhnutným predpokladom na zvládnutie dištančného vzdelávania.

macbook-407126_1920.jpg

Ktoré oblasti testujeme

Testovacie úlohy sú rozdelené do piatich oblastí:

 • internet
 • bezpečnosť a počítačové systémy
 • kolaboratívne nástroje a sociálne siete
 • kancelárske nástroje
 • komplexné úlohy

Potrebujem špeciálnu prípravu?

Nie, nepotrebujete. Niektoré z otázok si vyžadujú znalosti sociálnych sietí, vyhľadávačov, textových a tabuľkových procesorov.

Zaujímavé tipy a rady na tému IT bezpečnosti nájdete napríklad na weboch:

krysa.png skolanadialku.sk detinanete.png bud_safe.png itakademia.png digiq.png eset_bezpecne.png

Ako sa môžem otestovať?

 1. Zaregistrujte sa TU
 2. Vyplňte vaše základné údaje a príslušnosť k škole, na ktorej učíte.
 3. V svojom Profile si vyberte aj triedu do ktorej patríte (napr. Zborovňa, ak bola vytvorená Digitálnym koordinátorom na Vašej škole).
 4. Uistite sa, že máte stabilné pripojenie na internet.
 5. Vyhraďte si 40-60 minút času.
 6. Vyberte test: vyplňte informačnú časť a spustite test.

Proces registrácie si viete pozrieť aj vo videonávode.

Po ukončení testu vám zašleme na email PDF certifikát s vyhodnotením, ktorý môžete priložiť k svojmu životopisu alebo sa so svojím výsledkom pochváľte na sociálnych sieťach.

Vybrať test

classroom-2787754_1920.jpg

Ako viem overiť úspešnosť mojich žiakov/študentov?

Ako učiteľ/pedagóg školy môžete pre žiakov/študentov vašej triedy vytvoriť v IT Fitness Teste vlastnú virtuálnu triedu, do ktorej sa vo svojom profile prihlásia. Získate tým informáciu, aké hodnotenie majú vaši žiaci/študenti v jednotlivých kategóriách testovania – v čom sú silní a v akej oblasti by sa mali zlepšiť. Navyše len tak môže vaša trieda a škola súťažiť o zaujímavé ceny!

Ak testovanie na celej škole centrálne koordinuje Digitálny koordinátor školy, resp. osoba poverená vedením školy, vtedy pod svojim profilom (v časti Profil - Správa tried) vytvorí všetky triedy školy namiesto triednych učiteľov. Žiaci/študenti jednej školy sa potom vo svojom profile prihlásia k svojej škole a triede. Ak má škola záujem testovať aj učiteľov/pedagógov, Digitálny koordinátor môže jednoducho vytvoriť ďalšiu virtuálnu Triedu/skupinu, napr. „Zborovňa“. K virtuálnej „Zborovni“ sa potom prihlásia učitelia/pedagógovia školy v časti Profil - Trieda/skupina. Každý učiteľ/pedagóg potom bude vidieť stav a výsledok svojho testu a výsledky všetkých testov bude vidieť i Digitálny koordinátor.

Upozornenie na prístup k výsledkom testov: Kto vytvorí virtuálnu triedu (triedy) školy, ten potom uvidí aj stav testovania a výsledky osôb do tejto triedy prihlásených vo svojom profile.

Ako na to (Učiteľ / Digitálny koordinátor / osoba poverená vedením školy)

 • Prihláste sa na portál.
 • V Profile zadajte, že ste Pedagóg a vyberte školu, na ktorej učíte.
 • Vyberte v osobnom menu záložku Správa tried a v ľavom hornom rohu zvoľte možnosť Vytvoriť triedu.
 • Zadajte Názov vašej triedy, pod ktorou vás študenti jednoznačne spoznajú.
 • Povedzte študentom, aby si po registrácií v Profile nastavili svoju školu a vybrali z dostupného zoznamu vašu triedu.
 • V záložke Moje triedy sa následne kliknutím na registrovaných študentov dostanete k ich výsledkom.

Ak zriaďovateľ, napr. obec alebo samosprávny kraj, má záujem vidieť výsledky testovania vo svojich školách, požiada jeho štatutárny zástupca o sprístupnenie hodnotenia. Zriaďovateľ potom obdrží súhrnné vyhodnotenie výsledkov všetkých škôl v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, avšak anonymizované a pri dodržaní zásad ochrany osobných údajov a GDPR.

code-1839406_1280.jpg

Stupne hodnotenia

Vyhodnotenie testu PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

Percentuálna úspešnosť Úroveň Komentár
95-100% Vynikajúca úroveň základných IT znalostí a zručností Vaše základné znalosti a zručností v oblasti IT sú na vynikajúcej úrovni, orientujete sa vo svete IT a s IT nástrojmi dokážete veľmi dobre pracovať. Pravdepodobne ste IT nadšenec a patríte medzi veľmi zručných používateľov IT. Ste vynikajúco pripravená/ý na štúdium na strednej škole.
80-94% Nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností Vaše základné znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na nadpriemernej úrovni, orientujete sa vo svete IT a s IT nástrojmi dokážete pracovať efektívne., Chybu urobíte len občas v drobných detailoch. Ste veľmi dobre pripravená/ý na štúdium na strednej škole.
50-79% Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností Vaše kompetencie v oblasti IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni. Dokážete sa zorientovať a využívať IT pri práci či zábave. Máte však priestor na zlepšenie. Ste pripravená/ý na štúdium na strednej škole.
20-49% Nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Máte niektoré zručnosti, ktoré využijete aj v bežnom živote a budete ich potrebovať v ďalšom štúdiu. Musíte však na sebe ešte dosť pracovať. Ste pripravená/ý pokračovať v štúdiu na strednej škole.
0-19% Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných znalostí a zručností v oblasti IT. Pre lepšie zvládnutie štúdia na strednej škole a život v modernom svete plnom IT vám odporúčame intenzívne vzdelávanie v tejto oblasti.

Vyhodnotenie testu pre STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY:

Percentuálna úspešnosť Úroveň Komentár
95-100% Vynikajúca úroveň znalostí a zručností v oblasti IT Gratulujeme k skvelému výsledku! Pravdepodobne ste IT profesionálka/profesionál alebo patríte medzi veľmi zručných IT používateľov.
80-94% Nadpriemerná úroveň znalostí a zručností v oblasti IT Veľmi dobrý výsledok. Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na veľmi dobrej úrovni, orientujete sa vo svete IT a s IT nástrojmi dokážete pracovať efektívne.
50-79% Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni. Aby ste dokázali IT využívať efektívne, mali by ste sa tejto oblasti venovať viac.
20-49% Nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Ste na dobrej ceste, pre lepšiu orientáciu v IT však musíte na sebe ešte popracovať.
0-19% Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných IT znalostí a zručností. Pre lepšiu orientáciu v modernom digitálnom svete vám odporúčame intenzívne vzdelávanie v tejto oblasti.

Vaše osobné informácie sú u nás v bezpečí. Pravidlá používania vašich osobných údajov TU

Vybrať test